home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню

Wisniewski Janusz Leon

Intymna Teoria Wzglednosci

Intymna Teoria Wzglednosci Оценка: 5.0 (1)
Genre: prose
Read this book now
Download in formats: fb2 67k, lrf 93k, epub 175k, mobi 100k, txt, html

hide Table of Contents

 1. Janusz Leon Wi \sniewski Intymna Teoria Wzgl edno\sci
 2. O zachwycie s lowem
 3. Uk lad odniesienia
 4. Czas po lowicznego rozpadu
 5. Mi lo\s\c w czasach odrazy
 6. Zanik jednoczesny
 7. Dzie \n Matki
 8. Trzy (inne) kolory
 9. Napi ecie powierzchniowe
 10. Przestrze \n tr\ojwymiarowa
 11. Vivat academia
 12. Przewodnictwo szk la
 13. Chemia op latka
 14. Zerowanie licznika
 15. Funkcja rozk ladu cierpienia
 16. Efekt op \o\znienia
 17. Zak l\ocenie teorii
 18. Interferencje pychy
 19. Epilog
 20. Notka redakcyjna


Rate this book  


Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Intymna Teoria Wzglednosci на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha