home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню

Prus Bolesław

Placówka

Genre: prose
Read this book now
Download in formats: fb2 207k, lrf 356k, epub 329k, mobi 391k, txt, html

hide Table of Contents

 1. Boles law Prus Plac \owka
 2. I
 3. II
 4. III
 5. IV
 6. V
 7. VI
 8. VII
 9. VIII
 10. IX
 11. X
 12. XI
 13. Oceny Plac \owki
 14. Piotr Chmielowski, Boles law Prus , [w:] Nasi powie \sciopisarze. Zarysy literackie, seria druga , Warszawa-Krak
 15. Stanis law Tarnowski, Historia literatury polskiej , tom IV, cz. 2. Wiek XIX 1863 –1900 , Krak \ow 1907, s. 106–107.
 16. Wilhelm Feldman, Wsp \olczesna literatura polska 1880–1904 , Warszawa 1905, wyd. III, tom I., s. 223
 17. Antoni Potocki, Polska literatura wsp \olczesna . Cz e\s\c I. Kult zbiorowo \sci, 1880–1890 , Warszawa 1911, s. 266
 18. Konstanty Wojciechowski, Boles law Prus , Lw \ow 1939, wyd. IV, s. 39–57.
 19. Ludwik W lodek, Boles law Prus, zarys spoleczno-literacki , Warszawa 1918, s. 150 –153.


Rate this book  


Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Placówka на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha