home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню

Motyka Grzegorz + Wnuk Rafal

Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947

Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947 Genre: history
Read this book now
Download in formats: fb2 198k, lrf 389k, epub 388k, mobi 369k, txt, html

hide Table of Contents

 1. Grzegorz Motyka Rafa l Wnuk PANY i REZUNY Wsp \olpraca AK-WiN i UPA 1945 –1947
 2. PAR E SL\OW WPROWADZENIA
 3. WST EP
 4. ROZDZIA L I ARMIA KRAJOWA, DELEGATURA SI L ZBROJNYCH, WOLNO\S\C I NIEZAWISLO\S\C (zarys dziej \ow)
 5. ROZDZIA L II ZARYS DZIEJ \OW ORGANIZACJI UKRAI\NSKICH NACJONALIST\OW I UKRAI\NSKIEJ POWSTA\NCZEJ ARMII
 6. ROZDZIA L III KONFLIKT POLSKO-UKRAI \NSKI W LATACH 1943–1948
 7. ROZDZIA L IV PR \OBY POROZUMIENIA POLSKO-UKRAI\NSKIEGO NA KRESACH WSCHODNICH
 8. ROZDZIA L V POROZUMIENIE AK-WiN — UPA W POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZY\ZNIE
 9. ROZDZIA L VI POROZUMIENIE AK-WiN I UPA NA PODLASIU
 10. ROZDZIA L VII PR \OBY POROZUMIENIA POMIEDZY AK-WiN I UPA NA RZESZOWSZCZY\ZNIE
 11. ROZDZIA L VIII PODZIEMIE NARODOWE WOBEC POROZUMIENIA AK-WiN — UPA
 12. ROZDZIA L IX WSP \OLNE AKCJE ZBROJNE AK-WiN i UPA
 13. AKCJE PRZEPROWADZONE
 14. Zdobycie stacji w Werbkowicach
 15. Atak na Hrubiesz \ow
 16. AKCJE PRAWDOPODOBNE
 17. Zdobycie War eza i Chorobrowa
 18. Opanowanie UB we W lodawie
 19. AKCJE ZMY \SLONE
 20. Atak na Bi lgoraj
 21. Atak na Dyn \ow
 22. ZAMIAST PODSUMOWANIA
 23. ROZDZIA L X KIEROWNICTWO ORGANIZACJI AK-WiN i UPA WOBEC POROZUMIENIA
 24. ZAKO \NCZENIE
 25. NOTY BIOGRAFICZNE
 26. BIBLIOGRAFIA
 27. Notatki


Rate this book  


Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947 на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha